Lovački savez Jugoistočne Srbije - Novosti: ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 31.05.2019. ГОДИНЕ


ПОЛАГАЊE ЛОВАЧКОГ ИСПИТА 31.05.2019. ГОДИНЕPrint

Vesti

Ловачки савез Југоисточне Србије организује полагање ловачког испита дана 31.05.2019.године.

Испит ће се одржати у сали Ловачког удружења „Ниш“ на адреси Ниш, Обилићев венац 41 са почетком у 16 часова.

На полагање је потребно понети:

  1.     Лична карта (фотокопија и оригинал на увид)
  2.      Уверење о положеној обуци за руковање ватреним оружјем или оружани лист (фотокопија и оригинал на увид)
  3.      Доказ о уплати.

 Уплату за полагање испита у износу од 4000 динара (четирихиљаде динара) извршити на жиро рачун Ловачког савеза 160 – 497573 – 90 (сврха уплате: полагање ловачког испита, позив на број: ЈМБГ).

За све додатне информације информације тел. 018/4200090; 065/3200090 Миодраг Ђорђевић.